driftec logotypedriftec logotype
driftec logotype


​Tjänster & Produkter

Våra produkter & tjänster syftar till att förbättra funktion, höja komfort samt minska energikonsumtionen i värme- och kylsystem.


Tryckhållning - rätt statiskt tryck - ett grundkrav

Driftec AB tillverkar, levererar och/eller installerar rostfria öppna expansionskärl för värme- och kylsystem. Expansionskärlen är utrustade med elektronisk regulator som med tryckgivare, pump och magnetventil säkerställer korrekt statiskt drifttryck i anslutet system. Service och underhåll av Driftec-utrustningar utförs.

Driftec AB felsöker samtliga på marknaden förekommande fabrikat av tryckhållningsutrustningar och föreslår lämplig åtgärd för att återställa funktion.


Värme- & kylsystem - "förbrukningsanläggningar" Flödesfördelning - rätt flöde - ett funktionskrav

Driftec AB beräknar lämpligt vätskeflöde utifrån varje enskild lokals behov av värme- eller kyleffekt. Effektbehovet används därefter som underlag för beräkning av lämpliga intällningar av systemets pumpar, stamventil, radiatorventiler etc. Ett korrekt flöde i varje enskild del av systemet är ett absolut krav för att uppnå önskad värme-eller kylfunktion.

Driftec AB dimensionerar/konstruerar nya värme- och kyl-system med fokus på långsiktigt låga driftkostnader och underhållskostnader.

Driftec AB analyserar/omkonstruerar felaktigt byggda och dåligt fungerande bef. värme- och kylsystem med fokus på långsiktigt låga driftkostnader och underhållskostnader.  
 

Värme- & kylcentraler - "produktionsanläggningar"

Driftec AB dimensionerar/konstruerar nya produktionsanläggningar för värme och kyla med fokus på långsiktigt låga driftkostnader och underhållskostnader.

Driftec AB analyserar/omkonstruerar felaktigt byggda och dåligt fungerande bef. produktionsanläggningar för värme och kyla  med fokus på långsiktigt låga driftkostnader och underhållskostnader.  
Driftec UC Detalj 2Driftec UC Detalj 2
Driftec UC Detalj 2
Driftec UC Detalj 1Driftec UC Detalj 1
Driftec UC Detalj 1
Driftec Verkstad Detalj 3Driftec Verkstad Detalj 3
Driftec Verkstad Detalj 3
Driftec UC Detalj 3Driftec UC Detalj 3
Driftec UC Detalj 3