driftec logotypedriftec logotype
driftec logotype


Expansionskärl

Tryckhållning, ett grundkrav

Driftec tillverkar, levererar och/eller installerar rostfria öppna expansionskärl för värme- och kyl-system. Expansionskärlen är utrustade med elektronisk regulator som med tryckgivare, pump och magnetventil säkerställer korrekt statiskt drifttryck i anslutet system. Service och underhåll av Driftec-utrustningar utförs.
 
Driftec felsöker samtliga på marknaden förekommande fabrikat av tryckhållningsutrustningar och föreslår lämplig åtgärd för att återställa funktion. 

  Dokumentation


ExpansionskarlExpansionskarl
Expansionskarl