Värme- & kylcentraler

Projektering av Värme- & kylanläggningar
Har ni en fastighetsskötare som ständigt behöver lösa driftproblem eller upplever ni kanske varierande och ojämn temperatur på varmvattnet? Då kan det vara bra att se över den centrala styrningen.

Det finns många delar att ta hänsyn till när man ska få ett vattenburet system att fungera optimalt, men en grundförutsättning är såklart att det fungerar centralt. Värme- eller kylcentralen har till uppgift att hämta energi från primärsidan (som exempelvis fjärrvärme eller bergvärme) och överföra rätt energimängd till sekundärsidan (exempelvis ett radiatorsystem) anpassat efter ständigt föränderliga förutsättningar. Vart eftersom utetemperaturen blir kallare måste mer energi tillföras för att bibehålla en behaglig inomhustemperatur. Desto fler som duschar på morgonen, desto mer energi behövs för att varmvattnet ska räcka till den som samtidigt står och diskar. Det är i värmecentralen man behöver både styr- och VVS-kunskap för att förstå helheten, och det är där vi ofta kommer in.​​​​​​​
Tack vare ett djupt intresse för energi kombinerat med många års erfarenhet i branschen, kan vi besöka er anläggning med öppna ögon och ge er en såväl övergripande som detaljerad rapport över anläggningens förutsättningar, fördelar eller brister. Vi ser över fastighetens totala energibehov och rekommenderar lämpliga åtgärder för att samtliga centrala system ska regleras optimalt året runt.

En korrekt uppbyggd & dimensionerad värme- eller kylcentral är ett grundkrav för att få en störningsfri kontinuerlig drift. På Driftec gör vi allt ifrån att dimensionera nya värmepumpsanläggningar till att analysera/omkonstruera felaktigt byggda eller dåligt fungerande befintliga produktionsanläggningar, givetvis med fortsatt fokus på långsiktigt låga drift- och underhållskostnader.