​Tjänster & Produkter

Driftec strävar efter att förbättra funktion, höja komfort samt minska energikonsumtionen i vattenburna värme-och kylsystem.

1. Injustering av flöde

Det första steget i att nå komfort samt en effektiv energikonsumtion är att justera in ert värme- eller kylsystem. Vi beräknar lämpligt vätskeflöde utifrån varje enskild lokals behov av värme- eller kyleffekt. Effektbehovet används därefter som underlag för beräkning av lämplig inställning av systemets värmekurva & pumptryck samt stamventiler & radiatorventiler. Ett korrekt flöde i varje enskild del av systemet är ett grundkrav för att uppnå en jämn inomhustemperatur.

Vi gör allt ifrån att dimensionera nya radiatorer till att analysera/omkonstruera felaktigt byggda eller dåligt fungerande befintliga värme- och kylsystem, allt med fokus på långsiktigt låga drift- och underhållskostnader.

2. Projektering av Värme- & kylanläggningar

Det andra steget till ett bekymmersfritt värme- eller kylsystem är att säkerställa att värmecentralen kan producera & leverera rätt mängd energi på ett effektivt sätt. Vi beräknar fastighetens totala behov efter gällande förutsättningar och rekommenderar därefter lämpliga åtgärder för att uppnå optimal funktion.

Vi gör allt ifrån att dimensionera nya värmepumpsanläggningar till att analysera/omkonstruera felaktigt byggda eller dåligt fungerande befintliga produktionsanläggningar för både värme och kyla, givetvis med fokus på långsiktigt låga drift- och underhållskostnader.

3. Tryckhållning av Värme- & kylsystem

Det tredje (men kanske mest grundläggande) steget är att alltid hålla rätt statiskt tryck i ditt system. Vi tillverkar, levererar och/eller installerar rostfria öppna expansionskärl för både värme- och kylsystem. Expansionskärlen är utrustade med elektronisk regulator som med tryckgivare, pump och magnetventil säkerställer korrekt statiskt drifttryck i anslutet system.

Vi utför givetvis service på vårt egna fabrikat men felsöker även andra förekommande fabrikat av tryckhållningsutrustningar och föreslår lämplig åtgärd för att återställa funktion.