Välkommen till Driftec AB!

Driftec AB startades med visionen att minska driftproblem samt driftkostnader i framförallt värme- & kylsystem.

Visionen lever i allra högsta grad och har delvis utvecklats till att fokusera på energikonsumtion samt värme- & kylkomfort. ​

Driftec AB tillverkar och levererar även kompletta rostfria öppna expansionskärl.

Välkommen att bli en del av Driftec-familjen!

Sedan Anders köpte Driftec AB 2004 har ”företagsträdet” bara växt år för år, tills det äntligen blev komplett i och med anställningen av den yngsta dottern 2019. Driftec blev ett helägt moderbolag till Aiverts Värme AB 2015.

Vår vision


Vi är tre döttrar som tack vare vår pappa har växt upp till middagskonversationer om värmesystem, energioptimering & expansionskärl. I tidig ålder kändes det osannolikt att någon av pappas döttrar skulle landa här på heltid, inte minst alla tre. Trots det utgör vi nu tillsammans en ovanlig familjekonstellation inom VVS-branschen. Vi tänker på injustering under frukost, vi ritar flödesscheman vid middagsbordet och vi drömmer om expansionskärl om nätterna.

Vårt motto: gör rätt och riktigt från början, eller gör det inte alls.

Värmesystem är oerhört komplexa och vi kommer nog aldrig kunna säga att vi kan precis allt, men vår vision är att ständigt utvecklas och få ordning på Sveriges värmesystem, ett i taget. Personlig kontakt är extremt viktigt för oss och på den fronten kommer vi aldrig förändras. I oss finns en tillförlitlig leverantör vars största fokus är att bygga fina relationer och hitta lösningar snarare än att se problem. Kom gärna förbi på ett gott skratt och drick en varm kopp kaffe med oss!

Tjänster & Produkter

Driftec strävar efter att förbättra funktion, höja komfort samt minska energikonsumtionen i vattenburna värme-och kylsystem.

1. Injustering av flöde

Det första steget i att nå komfort samt en effektiv energikonsumtion är att justera in ert värme- eller kylsystem. Vi beräknar lämpligt vätskeflöde utifrån varje enskild lokals behov av värme- eller kyleffekt. Effektbehovet används därefter som underlag för beräkning av lämplig inställning av systemets värmekurva & pumptryck samt stamventiler & radiatorventiler. Ett korrekt flöde i varje enskild del av systemet är ett grundkrav för att uppnå en jämn inomhustemperatur.

Vi gör allt ifrån att dimensionera nya radiatorer till att analysera/omkonstruera felaktigt byggda eller dåligt fungerande befintliga värme- och kylsystem, allt med fokus på långsiktigt låga drift- och underhållskostnader.

2. Projektering av Värme- & kylanläggningar

Det andra steget till ett bekymmersfritt värme- eller kylsystem är att säkerställa att värmecentralen kan producera & leverera rätt mängd energi på ett effektivt sätt. Vi beräknar fastighetens totala behov efter gällande förutsättningar och rekommenderar därefter lämpliga åtgärder för att uppnå optimal funktion.

Vi gör allt ifrån att dimensionera nya värmepumpsanläggningar till att analysera/omkonstruera felaktigt byggda eller dåligt fungerande befintliga produktionsanläggningar för både värme och kyla, givetvis med fokus på långsiktigt låga drift- och underhållskostnader.

3. Tryckhållning av Värme- & kylsystem

Det tredje (men kanske mest grundläggande) steget är att alltid hålla rätt statiskt tryck i ditt system. Vi tillverkar, levererar och/eller installerar rostfria öppna expansionskärl för både värme- och kylsystem. Expansionskärlen är utrustade med elektronisk regulator som med tryckgivare, pump och magnetventil säkerställer korrekt statiskt drifttryck i anslutet system.

Vi utför givetvis service på vårt egna fabrikat men felsöker även andra förekommande fabrikat av tryckhållningsutrustningar och föreslår lämplig åtgärd för att återställa funktion.