driftec logotypedriftec logotype
driftec logotype


Injustering

Driftec KontorDriftec Kontor
Driftec Kontor
Driftec Injustering 1Driftec Injustering 1
Driftec Injustering 1
Driftec Injustering 4Driftec Injustering 4
Driftec Injustering 4

Flödesfördelning av värme- & kylsystem, ett funktionskrav


​Driftec beräknar lämpligt vätskeflöde utifrån varje enskild lokals behov av värme- eller kyleffekt. Effektbehovet används därefter som underlag för beräkning av lämpliga intällningar av systemets pumpar, stamventil, radiatorventiler etc. Ett korrekt flöde i varje enskild del av systemet är ett absolut krav för att uppnå önskad värme-eller kyl-funktion.

Driftec dimensionerar/konstruerar nya värme- och kylsystem med fokus på långsiktigt låga driftkostnader och underhållskostnader. 

Driftec analyserar/omkonstruerar felaktigt byggda och dåligt fungerande befintliga värme- och kylsystem med fokus på långsiktigt låga driftkostnader och underhållskostnader.
Driftec Injustering 5Driftec Injustering 5
Driftec Injustering 5
Driftec Injustering Detalj 3Driftec Injustering Detalj 3
Driftec Injustering Detalj 3
Driftec Kontor Detalj 2Driftec Kontor Detalj 2
Driftec Kontor Detalj 2