Injustering

Flödesfördelning av värme- & kylsystem
Har du fått i styrelseuppdrag att bli av med föreningens klagomål på inomhustemperaturen, eller äger du en fastighet som har orimligt höga uppvärmningskostnader? Då kanske flödesjustering är precis rätt lösning för dig.

Injustering av ett värme- eller kylsystem syftar primärt till att uppnå balans och komfort, men också till att optimera fastighetens energiförbrukning. Att betala straffavgifter till fjärrvärmebolaget samtidigt som granne A klagar på att det är för kallt och granne B har 26°C inomhus är varken billigt eller hållbart i längden.

​​​​​​​Flödesjustering är en engångsinvestering som kommer bespara dig som värmeansvarig eller fastighetsägare många klagomål, och sannolikt omvandlar den fjärrvärmebolagets straffavgift till en bonus istället.

Hur går det till? 


Del 1. Vi går tillsammans igenom vilket ritningsunderlag som finns och om fastighetens ventiler är injusteringsbara eller inte. Ni får sedan en offert på vad injustering av just ert system skulle kosta.

Del 2. Med hjälp av ritningsunderlag beräknar vi värmebehovet för varje enskilt rum i fastigheten. Vi diskuterar gemensamt just er fastighets förutsättningar och tittar på varje detalj. Ytterväggar, fönsterstorlek & sort, dörrar, ventilationssystem osv. När beräkning av rummets totala effektbehov är klart görs en kontroll mot installerad radiator för att se om den är dimensionerad väl nog för att värma rummet. Ni får efter dessa beräkningar en komplett överblick på systemets alla förutsättningar samt vidare rekommendationer från oss.

Del 3. När vi tillsammans bestämt hur projektet ska gå vidare utförs injusteringen av varje radiatorventil samt pump och kurva. Ni får ett komplett protokoll med detaljerad information om varje del av ert värmesystem. 

Ett korrekt flöde i varje enskild del av systemet är ett absolut krav för att uppnå önskad värme-eller kylfunktion. På Driftec dimensionerar vi nya system eller analyserar/omkonstruerar felaktigt byggda och dåligt fungerande befintliga system, allt med fokus på komfort samt långsiktigt låga driftkostnader och underhållskostnader.